Om projekt BRUS

BRUS er foreløbigt et tilbud frem til udgangen af 2019. Vi forventer dog også herefter at kunne tilbyde samtaler til børn, unge og familier.

 1. At hovedparten af de børn og unge vi er i kontakt med opnår en bedring:

  • psykisk

  • fagligt

  • socialt

  • familiemæssigt

 2. At hovedparten af forældrene får styrket deres evner til at støtte børnenes/de unges sundhed og udvikling.

Vores primære mål:

På lang sigt ønsker vi at bidrage til:

 • At børn og unge i BRUS tager en ungdomsuddannelse på samme niveau som øvrige unge i kommunen

 • At børn og unge i BRUS får en tilknytning til arbejdsmarkedet på samme niveau som øvrige unge i kommunen

 • At børn og unge i BRUS ikke hyppigere udvikler sociale eller psykiske problemer end andre unge i kommunen

 • At børn og unge i BRUS ikke hyppigere udvikler problemer med misbrug end andre unge i kommunen.

 • At forældre/primære voksne til børn og unge i BRUS, som har et problematisk rusmiddelforbrug, motiveres til at tage imod rusmiddelbehandling og dermed får styrket deres evner til at støtte børnenes/de unges sundhed og udvikling.

Vores sekundære mål:

Kontakt BRUS

© 2019 CfDP

Projekt BRUS hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Vi er i 11 midtjyske kommuner.