Den faglige tilgang

I BRUS arbejder vi ud fra en kognitiv, systemisk og narrativ tilgang, samt med et syn på barnet/den unge som på én gang ressourcefuldt og skrøbeligt.

Vi ønsker at medvirke til at bryde tabu og stigmatisering i forbindelse med det at vokse op i familier med rusmiddelproblemer. Vi går ud fra, at alle forældre vil deres børn det bedste, men at det for nogle forældre kan være svært at udfylde forældrerollen, hvis man har udviklet et problematisk forbrug af rusmidler.

BRUS bygger på 4 grundprincipper:

Tidlig opsporing

Tidlig opsporing og tidlig indsats. Forskning i udsatte børn peger på, at en tidlig opsporing og en tidlig indsats er afgørende for at sikre barnet en god udvikling. Derfor vil vi arbejde på at nå børn og unge i målgruppen så tidligt som muligt i barnets liv.

Inddragelse af familien

Inddragelse af familien og barnets/ den unges primære voksne (så vidt muligt), da forskning og vores egne erfaringer peger på, at det giver det bedste behandlingsresultat at arbejde med hele det system, som barnet eller den unge er en del af.

Motivering til behandling

Motivering af den primære voksne i barnets eller den unges liv, der fortsat har et problematisk rusmiddelforbrug, til at tage imod behandling, så vi ikke alene arbejder med at styrke barnets mestringsevne i forhold til de vilkår, han eller hun vokser op i, men også arbejder med at ændre på de grundlæggende udfordringer i familien.

Perspektiv på barnet

Anskuelse af barnet/den unge som på én gang kompetent, reflekterende og robust aktør i eget og andres liv og samtidig som inkompetent, ubevidst og sårbar over for andres handlinger, fortolkninger og beslutninger. Denne forståelsesramme er i overensstemmelse med den nyere udviklingspsykologi og danner grundlag for samtlige ydelser og aktiviteter i projektet.

Om Projekt BRUS
Kontakt BRUS

© 2019 CfDP

Projekt BRUS hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Vi er i 11 midtjyske kommuner.